ana səhifə elanlar əlaqə
axtar
Ekologiya, Təhlükəsizlik və Keyfiyyət Siyasəti İstehsalat Sahələri Avadanlıqlar Lisenziya, Sertifikat və Şəhadətnamələr
Haqqımızda Struktur İşçi Heyəti Partnyorlar və Xarici əlaqələr Sosial Həyat Fotoqaleriya Video Görüntülər Xəbərlər
Xidmətlərimiz

Ekoloji monitorinq
Laboratoriya xidmətləri
Ekoloji normativ – texniki sənədlərin işlənib hazırlanması
Sənaye-çirkab, tullantı və məişət-fekal suların təmizlənməsi
Parafinin təmizlənməsi
Neftşlamın emalı və zərərsizləşdirilməsi
Neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası, bioremediasiyası
Qazma şlam qutularının (DCB) icarəyə verilməsi

Istehsalat sahələri

Ekoloji Monitorinq Departamenti: - fəaliyyəti Müəssisənin ekologiya sahəsində müəyyən etdiyi siyasətin həyata keçirilməsindən, sifarişçi təşkilatlarla ekoloji monitorinq və tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsindən, ekoloji texniki-normativ sənədlərin işlənib hazırlanmasından ibarətdir.

 
Səyyar monitorinq xidməti: - fəaliyyəti  “Sifarişçi” təşkilatların dənizdə və quruda olan istehsalat sahələrində monitorinq işlərinin aparılmasından  və müvafiq hesabatların hazırlanmasından ibarətdir.
 
 
Normativ-texniki sənədlərlə iş şöbəsi:    - fəaliyyəti “Sifarişçi” təşkilatlar üçün  Ekoloji Pasport, Atmosferə Atıla Bilən Tullantı Həddi Normativ­ləri Layihəsi, Yol Verilən Axıntı Həddi Normativləri Layihəsi, Atmosferə Zərərli Maddə­lərin Tullantı Mənbələrinin İnventarlaşdırılması, Su Təsərrüfatı Pasportu və s. ekoloji normativ texniki sənədlərin  işlənib hazırlanmasından ibarətdir.
 
 
Kompleks Tədqiqatlar Laboratoriyası: - fəaliyyəti dənizdə və quruda “Sifarişçi” təşkilatlarının istehsalat sahələrində monitorinq zamanı götürülmüş su və dib çöküntülərin nümunələrinin laborator analizlərinin analitik təhlili, neft tullantılarının, suyun və dib çöküntülərin fiziki-kimyəvi analizlərinin aparılmasından ibarətdir.
 

Tullantıların Emalı Departamentinin 6-cı sahəsi: - fəaliyyəti Heydər Əliyev adına Bakı neft emalı zavodundan daxil olan sənaye çirkab və digər sifarişçi təşkilatlardan qəbul edilmiş məişət-fekal və tullantı sularını mexaniki-fiziki-kimyəvi üsullarla təmizlənməsindən, neftşlamın emalından və zərərsizləşdirilməsindən ibarətdir. Orta hesabla saatda 1600-1800 m3 su təmizlənir.

- layihə gücü – 1200 m3/saat olan FACET firmasının mexaniki təmizləyici qurğusu quraşdırılıb başa çatdırılmışdır.

Parafin təmizləmə sexi: - fəaliyyəti parafini mexaniki qarışıqlardan təmizləməkdən ibarətdir. Hazırki istehsal gücü bir dövr (48 saat) ərzində 17 tondur. Parafin təmizləmə qurğusu parafin qızdırıcısı, çən, damcı tutucu, nasosxana, drenaj tutumu, leysan tutumu, yuyucu otaq, anbar və hazır məhsul otağından ibarətdir.

Tullantıların emalı departamentinin 7-ci sahəsi: - fəaliyyəti "Azərneftyağ" neft emalı zavodunun sexlərindən daxil olan sənaye çirkab sularını mexaniki-fiziki-kimyəvi üsulla təmizlənməsindən, neftşlamın emalından və zərərsizləşdirilməsindən ibarətdir. Orta hesabla istehsal gücü 1200-1400m3/saat təşkil edir.

Sahə neftşlamın müvəqqəti saxlanılması üçün tutumlarla, saatda 6-8 m3 məhsuldarlığı olan 1 ədəd 3 fazalı və hər birinin məhsuldarlığı 35 m3/saat olan ("Alfa-Laval" firmasının) mobil və stasionar separasiya dekantrı və müxtəlif xüsusı texnika ilə təchiz edilmişdir.

Torpaqların Rekultivasiyası Departamenti (TRD): - fəaliyyəti “Sifarişçi” təşkilatların mədən ərazilərində neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası,  bioremediasiyası, yaşıllaşdırılması və yaşıllıqlara aqrotexniki xidmətlərin göstərilməsindən ibarətdir. Fəaliyyəti dövründə 8-ə qədər “Sifarişçi” təşkilatların mədən  ərazilərində 290 hektara qədər sahədə rekultivasiya və bioremediasiya  işlərini həyata keçirmişdir. Hazırda  TRD   “Sifarişçi”  təşkilatların reabilitasiya olunmuş mədən ərazilərində  90 minə qədər müxtəlif növ ağac və bəzək kollarına yüksək səviyyədə aqrotexniki xidmət göstərir.

 
 

Elektromexanika sexi: - fəaliyyəti Müəssisənin istehsalat sahələrində olan qurğu və avadanlıqların fasiləsiz işinin təmin edilməsindən, onların cari, əsaslı təmirinin və yenidən qurulmasının həyata keçirilməsindən ibarətdir. Xüsusi dəzgah və alətlərlə təchiz edilmişdir.

Nəqliyyat sexi: - fəaliyyəti Müəssisənin istehsalat sahələrini lazımi nəqliyyat vasitələri, xüsusi texnika, maşın və mexanizmlərlə təmin etməkdir.
Hazırda sexdə müxtəlif markalı və beynəlxalq standartların tələblərinə tam cavab verən xüsusi texnika, minik, yük maşınları və aqreqatlar vardır.Nə qədər ki, müstəqil Azərbaycan dövləti var, Azərbaycan xalqı var Heydər Əliyev ürəklərdə yaşayacaqdır.

        
Futzal

12.03.2018-ci il tarixində...

Alternativ Enerji

    Enerji mənbəyi kimi tükənən - bərpa olunmayan...

Bu maraqlıdır

  • İnsan ildə 1-1,5 ton, gündə isə 0,86 kq oksigen istifadə...


Sayt EKOL Mühəndislik Xidmətləri QSC. - nə məxsusdur
Copyright ©2018 EKOL Mühəndislik Xidmətləri QSC. Bütün hüquqlar qorunur.

Xəbərlər mətbuatda dərc edilərkən sayta istinad olunmalıdır.