ana səhifə elanlar əlaqə
axtar
Ekologiya, Təhlükəsizlik və Keyfiyyət Siyasəti İstehsalat Sahələri Avadanlıqlar Lisenziya, Sertifikat və Şəhadətnamələr
Haqqımızda Struktur İşçi Heyəti Partnyorlar və Xarici əlaqələr Sosial Həyat Fotoqaleriya Video Görüntülər Xəbərlər
Xidmətlərimiz

Ekoloji monitorinq
Laboratoriya xidmətləri
Ekoloji normativ – texniki sənədlərin işlənib hazırlanması
Sənaye-çirkab, tullantı və məişət-fekal suların təmizlənməsi
Parafinin təmizlənməsi
Neftşlamın emalı və zərərsizləşdirilməsi
Neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası, bioremediasiyası
Qazma şlam qutularının (DCB) icarəyə verilməsi

Ekoloji monitorinq

Ekoloji monitorinq xidmətləri:

 

QSC  aşağıdakı parametrlər üzrə ekoloji monitorinq  xidmətləri göstərir:

 • Təsərrüfat fəaliyyətinin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi
 • Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi(ƏMTQ layihə sənədi)
 • Təbiətdən istifadənin idarə olunması və ekoloji qiymətləndirilməsi modelləri
 • Təsərrüfat fəaliyyətinin uzunmüddətli Dayanıqlı İnkişaf Konsepsiyasının hazırlanması
 • Müəssisələrin fəaliyyət areallarında ekoloji monitorinq layihələrinin hazırlanması
 • Tullantıların idarə olunması və utilizasiyası layihələrinin hazırlanması
 • Tullantı poliqonlarının ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi
 • Tullantılarla çirklənmiş və antropogen fəaliyyət nəticəsində deqradasiya olunmuş ərazilərin ekoloji reabilitasiyası layihələrinin hazırlanması
 • Təhlükəli çirkləndirici obyektlərdə texnoloji proseslərin ekoloji monitorinqi, qiymətləndirilməsi və ekoloji yenidən qurma layihələrinin hazırlanması
 • Alternativ enerji mənbələrindən istifadənin regional monitorinq layihələrinin hazırlanması
 • Ekoloji siyasət konsepsiyasının hazırlanması
 • Urbanizasiyalı regional ərazilərin ekoloji monitorinqi, rayonlaşdırılması və coğrafi informasiya sistemləri şəbəkəsinin yaradılması layihələrinin hazırlanması
 • Ekoloji Monitorinq nəzarət şəbəkəsinin qurulması
 • Çirklənmiş landşaftın fito meliorativ bərpa layihələrinin hazırlanması və landşaft-dizayn monitorinq işlərinin aparılması
 • Kurort-turizm komplekslərinin ekoloji monitorinqi və təbii mühitdən səmərəli istifadə konsepsiyası layihələrnin hazırlanması
 • Tullantısız fəaliyyət proqramlarının hazırlanması, müxtəlif tipli tullantıların utilizasiya üsullarının müəyyən edilməsi
 • Ekoloji problemlərin həlli proqramlarının hazırlanması
 • Uzun müddətli fəaliyyətin eko-inkişaf konsepsiyasının hazırlanması
 • Çirkləndirici mənbələr üzərində analitik nəzarət monitorinq şəbəkəsinin qurulması
 • Çirkləndirici inqridientlərin mühit elementlərində analitik təhlilləri
 • Radioaktiv şüalanma mənbələrinin ekoloji monitorinqinin aparılması
 • Mədəndaxili ərazilərdə səmt qazlarının yayılma monitorinqinin həyata keçirilməsi, səmt qazlarının azaldılması, mənbələrində texnoloji proseslərin normal gedişi üçün kompleks yenidənqurma tədbirlər proqramının hazırlanması
 • İri şəhərlərdə atmosfer havasına analitik nəzarət monitorinq şəbəkəsinin qurulması, atmosfer çirkləndiricilərinin dəyişmə dinamikasının sanitar-gigiyenik təhlil cədvəllərinin hazırlanması
 • Kənd təsərrüfat fəaliyyətinin ekoloji qiymətləndirilməsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması proqramlarının hazırlanması
 • Tullantıların utilizasiyası və təkrar xammal kimi istifadəsi layihələri üçün texniki iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması
 • Kioto Protokoluna uyğun olaraq atmosfer hövzəsinə atılan qazların azaldılması layihələri, Karbon Proqramının hazırlanması və həyata keçirilməsi
 • Torpaqlardan istifadənin regional ekoloji qiymətləndirmə monitorinqi proqramlarının hazırlanması
 • Mövcud qanunvericiliklə tənzimlənən bütün növ ekoloji xidmətlər, texnologiyalar və layihələrin ekspertiza monitorinqinin həyata keçirilməsi
Nə qədər ki, müstəqil Azərbaycan dövləti var, Azərbaycan xalqı var Heydər Əliyev ürəklərdə yaşayacaqdır.

        
Futzal

12.03.2018-ci il tarixində...

Alternativ Enerji

    Enerji mənbəyi kimi tükənən - bərpa olunmayan...

Bu maraqlıdır

 • İnsan ildə 1-1,5 ton, gündə isə 0,86 kq oksigen istifadə...


Sayt EKOL Mühəndislik Xidmətləri QSC. - nə məxsusdur
Copyright ©2018 EKOL Mühəndislik Xidmətləri QSC. Bütün hüquqlar qorunur.

Xəbərlər mətbuatda dərc edilərkən sayta istinad olunmalıdır.