ana səhifə elanlar əlaqə
axtar
Ekologiya, Təhlükəsizlik və Keyfiyyət Siyasəti İstehsalat Sahələri Avadanlıqlar Lisenziya, Sertifikat və Şəhadətnamələr
Haqqımızda Struktur İşçi Heyəti Partnyorlar və Xarici əlaqələr Sosial Həyat Fotoqaleriya Video Görüntülər Xəbərlər
Xidmətlərimiz

Ekoloji monitorinq
Laboratoriya xidmətləri
Ekoloji normativ – texniki sənədlərin işlənib hazırlanması
Sənaye-çirkab, tullantı və məişət-fekal suların təmizlənməsi
Parafinin təmizlənməsi
Neftşlamın emalı və zərərsizləşdirilməsi
Neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası, bioremediasiyası
Qazma şlam qutularının (DCB) icarəyə verilməsi

Neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası, bioremediasiyası
Neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası və bioremediasiyası
 
1.      Mexaniki
 2.      Fiziki
 3.      Bioloji 

 Hazırlıq mərhələsi:
- Çirklənmiş torpaqların tədqiq edilməsi
- Fiziki-kimyəvi analizlərin aparılması
- Kənardan gətiriləcək torpağın həcminin müəyyən olunması

Rekultivasiya işləri aşağıdakı mərhələlərlə həyata keçirilir:

Fiziki rekultivasiya:
- Torpaqların üst qatının mazutdan təmizlənməsi
- Torpaqlarda əhəngləmə və şumlama işlərinin aparılması
- Çirklənmə dərəcəsi çox olan ərazilərdə torpaq qatının qismən dəyişdirilməsi

Kimyəvi rekultivasiya:
- Torpaqların yüksək keyfiyyətli adsorbentlərlə yuyulması
- Torpağa mineral və üzvü gübrələrin verilməsi

Bioloji rekultivasiya:
- Çoxillik ot bitkilərinin əkilməsi

Biotexnoloji rekultivasiya:
-Nefti deqradasiya edən mikroorqanizmlərdən istifadə etməklə həyata keçirilir
.

Bioremediasiya işləri 2 mərhələdə aparılır:

- Texniki 
- Bioloji

  

  • Torpaqların kimyəvi analizinin aparılması, hamarlanması, mikrorelyeflərin yaradılması, üzvi və qeyri üzvi gübrələrlə münbitləşdirilməsi
  • Yaşıllıq zolaqlarının salınması. Xüsusi ağac növlərinin, bəzək kollarının, bitkilərinin əkilməsi və aqrotexniki xidmətlərin göstərilməsi.
  • Suvarma sistemlərinin (yeraltı, damcı, süni yağdırma, səthi suvarma üsulları və s.) quraşdırılması.

 

Nə qədər ki, müstəqil Azərbaycan dövləti var, Azərbaycan xalqı var Heydər Əliyev ürəklərdə yaşayacaqdır.

        
Futzal

12.03.2018-ci il tarixində...

Alternativ Enerji

    Enerji mənbəyi kimi tükənən - bərpa olunmayan...

Bu maraqlıdır

  • İnsan ildə 1-1,5 ton, gündə isə 0,86 kq oksigen istifadə...


Sayt EKOL Mühəndislik Xidmətləri QSC. - nə məxsusdur
Copyright ©2018 EKOL Mühəndislik Xidmətləri QSC. Bütün hüquqlar qorunur.

Xəbərlər mətbuatda dərc edilərkən sayta istinad olunmalıdır.