ana səhifə elanlar əlaqə
axtar
Ekologiya, Təhlükəsizlik və Keyfiyyət Siyasəti İstehsalat Sahələri Avadanlıqlar Lisenziya, Sertifikat və Şəhadətnamələr
Haqqımızda Struktur İşçi Heyəti Partnyorlar və Xarici əlaqələr Sosial Həyat Fotoqaleriya Video Görüntülər Xəbərlər
Xidmətlərimiz

Ekoloji monitorinq
Laboratoriya xidmətləri
Ekoloji normativ – texniki sənədlərin işlənib hazırlanması
Sənaye-çirkab, tullantı və məişət-fekal suların təmizlənməsi
Parafinin təmizlənməsi
Neftşlamın emalı və zərərsizləşdirilməsi
Neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası, bioremediasiyası
Qazma şlam qutularının (DCB) icarəyə verilməsi

Təhlükəsizlik, ekologiya və keyfiyyət sistemləri üzrə siyasət

 

EKOL MÜHƏNDİSLİK XİDMƏTLƏRİ  QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİN

KEYFİYYƏT, ƏTRAF MÜHİT VƏ ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ

SİYASƏTİ

 

 

“Ekol Mühəndislik Xidmətləri” QSC-nin əsas missiyası ekoloji yönümlü xidmətləri (ekoloji monitorinq, axıntı sularının təmizlənməsi, neftşlamın emalı. torpaqların rekultivasiyası, bioremediasiyası və landşaftın bərpası və s) milli qanunvericiliyə uyğun olaraq beynəlxalq standartların tələbləri səviyyəsində keyfiyyətlə, təhlükəsiz və ətraf mühitə ziyan vurmadan yerinə yetirib müştəri məmnunluğunu təmin etməkdir. Göstərdiyimiz xidmətin effektiv idarə olunması müştəri tələblərinin ödənilməsi və bazarda mövqeymizin möhkəmlənmisinə zəmanət verir.

 

Cəmiyyətimiz ISO 9001 “Keyfiyyət idarəetmə”, ISO 14001 “Ətraf mühit idarəetmə”, OHSAS 18001 “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə” sistemlərinin daima təkmilləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi üçün aşağıdakı meyarları rəhbər tutur:
 
  • Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik, Ekologiya və Keyfiyyətlə bağlı qanun   və normativ-hüquqi sənədlərinin bütün tələblərinə əməl etmək;
  • Müştərinin tələb və maraqlarını əsas tutaraq cəmiyyətin fəaliyyətinin effektivliyini artırmaq;
  • İSO 9001, İSO 14001 və OHSAS 18001 beynəlxalq standartlarının tələblərinə uyğun olaraq Keyfiyyət, ekologiya və təhlükəsizlik sistemlərini daima yaxşılaşdırmaq və inkişaf etdirmək üçün müasir avadanlıqları, yeni texnika və texnologiyanı tətbiq etmək;
  • Cəmiyyətin hər üç sistem üzrə hədəfləri göstərdiyi xidmətləri keyfiyyətlə. ətraf mühitə və insan sağlamlığına ziyan vurmadan yerinə yetirmək;
  • İşçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üçün maarifləndirmə tədbirlərini həyata keçirmək;
  • Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə etmək;
  • Menecment sistemlərinin effektivliyini tələblərə uyğun olaraq daim artırmaq məqsədilə vaxtaşırı təhlil etmək;
  • Müəssisəmizin bütün işçilərini bu siyasətlə tanış etmək, siyasəti cəmiyyətin veb-səhifəsində yerləşdirmək;

 

Cəmiyyət hazırkı siyasəti fəaliyyətinin ana xətti elan edir.

 

 

Nə qədər ki, müstəqil Azərbaycan dövləti var, Azərbaycan xalqı var Heydər Əliyev ürəklərdə yaşayacaqdır.

        
Futzal

12.03.2018-ci il tarixində...

Alternativ Enerji

    Enerji mənbəyi kimi tükənən - bərpa olunmayan...

Bu maraqlıdır

  • İnsan ildə 1-1,5 ton, gündə isə 0,86 kq oksigen istifadə...


Sayt EKOL Mühəndislik Xidmətləri QSC. - nə məxsusdur
Copyright ©2018 EKOL Mühəndislik Xidmətləri QSC. Bütün hüquqlar qorunur.

Xəbərlər mətbuatda dərc edilərkən sayta istinad olunmalıdır.